EasyTap LTD мобилдик приложмалары үчүн конфиденциальдик карардын политикасы

Бул конфиденциальдик карардын политикасында, биздин приложмаларбыз аркылуу колдонуучулар менен алардын устроймалары тууралуу топтолгон деректерди кандай колдонот менен тууралуу маалымат берилген. Көрүп, бул конфиденциальдик түшүнүшүн түшүнүп, аларга булушуп, алардын барагында катышкан жөндөөлөрдү жана суроолоруңуз болсо, бизге айтып бериңиз. EasyTap LTD Кызматтарын колдонуу - бул колдонуучунун бул түшүнүшүнү жана персоналдык деректерди иштөө үчүн көрсөтүлгөн шарттарга жараша мүтөөгүнө алганын тааныштырады; эгерде сиз бул шарттарга каршы болсоңуз, колдонуу кызматтарын колдонбо болот.Сиздин мобил устроймадан топтолгон деректерлер Жеке маалымат - колдонуучунун личностьин анын башка деректер менен бирге тандоо, алар менен байланышуу же уюмуну анын топтолгон мекен-жайын билдирет. Мисалы, аты, фамилиясы, электрондук почта мекени, жумуш, позиция же телефон номери. Башка маалымат - башка адамдардын маалымат жокчу, башка адамдар менен бириккен бир нече маалымат, сизге таанышыңыздык. Мисалы, колдонуучунун устроймасы жөнүндө маалымат, колдонуу кызматтарын колдонуу же геолокация. Биздин приложмаларда косушуулор, жумуш жана кызматтар тууралуу сизге айтылат. Эгерде сиз приложманын жумуш караганда, бизде тартып алуу жана жана турган материалдарды жана жакты алуу болот. Каар аркылуу, биз мониторингге чейинки жакшылоотуз. Башка адамдардын персоналдык деректерлерин бизге берген бүтүндүктү, алдын ала жөнөтүүдө кабыл алышыңыз. Берген деректерди дүзүндү болушуңуз, жаңылооңуз жана өзгөрүүлөргө чейинки маалыматтарды ажыратыңыз.

2. Деректерди колдонуу

Электрондук тизмелердеги жеке маалымат, колдонуучунун түшүнүшү болуп эсептелет: • колдонуучуларды каттоо максатында; • биздин приложманы иштетүү жана жакшылоо үчүн; • приложман колдонуу политикасынын статистикасын текшерүү жана жаныланышын айтыш үчүн; • колдонуучунун талап кылган максаттары үчүн.Бунундан тышкары, биз приложман службасы аркылуу сизге жөнөткөн катышкан соода же жардам үчүн сиздин жеке маалыматты колдонушу мүмкүн. Мисалы, сиз бизге приложман даярдуу кызматынан жөнөткөн жаңылоо барында сиздин жеке маалыматыңыздан колдонушу мүмкүн. Биз арада, жеке маалыматты сизге политика конфиденциальдыктан сунуштай катышууга колдонуу жатабыз.Вакыткан кыйынчы, биз колдонуучуларды анкеталар же суроолор форматында маалымат берүүгө чакырбайбыз. Бул анкеталар же суроолорго катышуу абсолюттук жеткиликтүү, анда колдонуучу талап кылган маалыматты ачык тартып, жокко болушуңуз мүмкүн. Бул политика конфиденциальдыктагы башка максаттарга карай катышкан маалымат, суроолор же анкеталар менен байланышынын алымын, сизге анкеталар же суроолордун натыйжаларынын тургануусун жана байланышуусун колдонуу үчүн колдонулат.

3. Жеке маалыматты ачыктагысБиз адамдардын жеке деректерин колдонушуу же ачыктагышуу үчүн керек деп эсептөөбүз, биздин эрежелерге, жеңил же капиталдык сотууларга байланышты мамлекеттик талаптарды, биздин оңдоо же колдонуучулардын жеке жетекчилигин күтүлгөн же кең азык көзүгө карата ачыктагышуу, жаңы жасаат, кызматтарды сатып алуу же аймагы, банкроттук жаңылыштын эмирген чакырылат. Компаниянын кызматы, азаматтардын кызматтарынын маалыматтарын кызмат көзөмдүк эсептөөлөрү боюнча эрежелерди уюмдоо же үйрөнүшүү эсеби, эгер жаратып берсек, корпоративдик келечектер, бирге мерке, консолидация, айланыш же банкроттук жокко, кыйнанчыгы кызматтыктарынын жакындагы эрежелерди талап кылган маалыматтар. Мы сиздин бекенчигиниздеги тааныш маалыматтарды мамлекеттик чакырылыш жакка тамак кылыш же үстүрмөлөрдү жеңил же ачыктагышууга мүмкүнчүлүк беребиз. Биз мөлшөмдүн жеке деректерин же катарды өткөрө алабыз, ал эми биз жеке маалыматты өздөгөндөгү же башка адамдарга көрсөтүлбөй жүктөмөйбүз. Кызыктуу күндөгүк конфиденциальдык эрежелерде көрсөтүлгөн маалыматтарды жокко жашоот көрсөтмөй алышат. Биз адамдардын электрондук жөнөтүү тизмеси менен катышуу же лицировкага берүү, жеңилгендүү же аренданы карашты адамдарды колдонбойбуз.

4. Маалыматтардын үлесин жана сактооБиз сиздин жеке маалыматтарыңызды сактоо үчүн көздөрдүн жана процедуралардын жүргүзүлүшү боюнча мыйзамдар алабыз. Ал биз сиздин жеке маалыматтарыңызды киришин камсыздоо же анын ачыктагышууга байланышты бүтүрүү жакты камсыздоо үчүн толук камсыздоо бербейбиз. Анын кайрымдуулук чектериңиздин паролдоруну җайыктарда сактоо жана аларды башка кишилерге бербейтиниз. Эгер сиздин паролдорунуздун же башка камсыздоо жакка чектериңиздин эле кардаштык жана кайрымдуулук жок болуу аныгыз болсо, катарыңызды биз менен чыгып кетсеңиз. Биздин компания катуу хостинг сервистери жана башка техникалык кызматтарды колдонот. Биздин кызматымыздын кызматын жүргүзүү үчүн керек программалык түшүнүктөр жана деректер жана башка керек ресурстардын аткарылуу жана каналдары бар. Компания кызматы, анын функциониреле жана өтөткөн база жазылмаганына карабыз, колдонуучулардын маалыматтарынын кызматкерлери.

5. Билгилерди өзгөртүүлөрү туура келген жактан күтөйбүз Биз өзүбүздүн маандары боюнча күн сайын билгилерди же кошумчаларды настоящее Заявление о конфиденциальности - частично же толук түрдө жаңыртуу мүмкүндүктөрүн укугу. Сизге колдонмос боюнча көздөрдүн бардыгы жөнүндө кандай кара берет деген маалыматты берүү үчүн биз сизди суроолорго кайтарат. Кайра кайрымдоо боюнча күтүү. Кыргыз Республикасынын абалында барагыштырылган мобилдик приложениялардын бардыгы жана келмейтүү колдонуучулары үчүн кыйынчылык айтылат. Мобилдик приложенияларды колдонуунун карындаш (аяктагы клиент) анын колдонуу тууралуу кардагы бир маалыматты айтышты тууралуу кыймылдыкты сактоогон. Биз маалыматтардын тууралуу жана инструкцияларды жана камтылуучу берүү үчүн кыйынчылыкты сактоогон укугун сактап калышатабыз.

6. Контакттуу маалымат Жалпы суроолоруңуз боюнча колдонуучулардын боорук үчүн support.easytap@gmail.com адресине мурдаш болсоңуз
Made on
Tilda